Algemene Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Ammonite Hotel Amsterdam
Tot 48 uur voor 15:00 uur ’s middags van uw aankomstdatum kunt u uw kamerreservering kosteloos annuleren*. Indien u te laat of niet annuleert, wordt de kamerprijs voor enkel de eerste nacht waarvoor u geboekt heeft in rekening gebracht.

De annulering dient u kenbaar te maken bij onze front office. U krijgt dan van ons een bevestiging van uw annulering. Bij inachtneming van onze annuleringsvoorwaarden zal het gehele bedrag aan u worden geretourneerd.

*Als u een “non-refundable” kamerboeking heeft gemaakt kunt u uw boeking niet kosteloos annuleren. U dient dan te allen tijde de kamerprijs voor de gehele periode waarvoor u geboekt heeft te betalen.

Voor groepsboekingen kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden. Deze voorwaarden staan dan vermeld op de met u gesloten groepsovereenkomst.

Kinderbeleid

 • Kinderen tot 4 jaar krijgen een gratis babybed.
 • Vanaf 4-12 jaar een extra bed met een gratis upgrade naar een deluxe kamer € 45,- per nacht.
 • Ontbijtprijs voor kinderen tot 12 jaar €7,50

Borg
Bij aankomst dient €100 borg betaald te worden per pintransactie, creditcard of cashtransactie. Nadat de kamer bij uitchecken is geïnspecteerd en netjes in orde is, wordt de borg binnen 48 uur geretourneerd. Mocht u de borg cash hebben betaald dan wordt u gevraagd na het uitchecken te wachten tot housekeeping de kamer heeft gecontroleerd, u zal dan meteen uw borg terug ontvangen.

Uniforme Voorwaarden Horeca
Naast bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) op al onze overeenkomsten en diensten van toepassing. U kunt deze voorwaarden inzien door op deze link te klikken: www.khn.nl/uvh-nl.

In geval van strijdigheid
Mochten de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) op punten strijdig zijn met de Annuleringsvoorwaarden Ammonite Hotel Amsterdam dan prevaleren de laatste. 

De Huisregels 
U bent van harte welkom in ons hotel en wij zullen onze uiterste best doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Echter, er gelden daarbij wel een aantal Huisregels. Wij vragen u vriendelijk deze te respecteren.

Identiteitscheck en borg

 • Wanneer u incheckt dient u zich te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart).
 • Bij overnachting in het hotel dient u een borg van € 100,- te betalen. De borg is bedoeld als zekerstelling tegen schade en/of niet-betaalde rekeningen. 

Geluidsoverlast

 • Geen geluidsoverlast op de gangen en kamers. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends dient u, qua geluid (muziek, tv, praten), extra rekening te houden met de nachtrust van andere gasten.

Drugs en alcohol

 • Geen gebruik van of handel in drugs in het hotel. Dit betreft zowel hard- als softdrugs.
 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. U kunt hiervoor gevraagd worden u te legitimeren.
 • Wanneer u naar onze mening al te veel heeft gedronken, dan kunnen wij u verdere alcoholische dranken weigeren.
 • Binnen de wellness en fitness zijn alcoholische dranken niet toegestaan.

Roken en het maken van vuur

 • In het hotel geldt een rookverbod. Dit met uitzondering van de rookruimte bij het restaurant op de begane grond en de daarvoor aangewezen plek(ken) buiten het hotel. Rookt u toch op uw kamer of op andere plekken in en rond het hotel waar dat niet is toegestaan, dan betaalt u voor de schoonmaakkosten en eventueel gederfde inkomsten een bedrag van € 150,-.
 • Op de kamers mogen geen kaarsen gebrand worden of op een andere manier vuur worden gemaakt. Ook mogen brand- en rookmelders niet afgeplakt worden.
 • Indien u toch rookt, kaarsen brandt, of op een andere manier vuur maakt en de brandmeldinstallatie gaat daardoor af, dan betaalt u een bedrag van € 250,- ter vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten. Dit bedrag dient ook betaald te worden voor onnodig gebruik van de brandslangen of andere blusmiddelen.

Kamerinventaris en -inrichting

 • Voor uw komst wordt de inventaris van uw kamer (inclusief de mini bar) gecontroleerd op volledigheid. Tevens wordt gecontroleerd of het interieur schadevrij is en goed functioneert. Wij adviseren u om zelf ook deze controles uit te voeren, onder andere met behulp van de inventarislijst. Deze lijst kunt u vinden in het gastinformatieboek op uw kamer. Daarin worden ook de vervangings- of reparatiekosten aangegeven.

Mocht u een onvolledige inventaris of schade aan het interieur ontdekken, meldt u dat dan direct (binnen drie uur na inchecken) aan de receptie. De kosten van beschadigde of ontbrekende inventaris of interieur zullen van uw borg worden ingehouden of op een andere manier worden verhaald.

 • Het is niet toegestaan om de inrichting van de kamer te veranderen.

Ongewenste gedragingen of uitingen

 • Hinderlijk of aanstootgevend gedrag, ongewenste intimiteiten, intimidatie of (dreiging met) geweld zijn niet toegestaan. Ook dient u af te zien van racistische, discriminerende of seksistische uitingen.
 • U mag geen wapens of voorwerpen die als wapen gezien kunnen worden dragen.

Geen uitoefening van bedrijf of beroep

 • Het hotel dient niet gebruikt te worden om goederen te verhandelen, services te verrichten of om op een andere manier een bedrijf of beroep uit te oefenen.

Parkeren binnen de vakken

 • Wanneer u met uw auto gebruik maakt van de parkeergelegenheid onder of naast het hotel, dan dient u binnen de lijnen van een parkeervak te parkeren.

Ontbijtbuffet

 • Eten en drinken van het ontbijtbuffet dienen direct in het restaurant genuttigd te worden.

Gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de receptie in de lobby op de begane grond. Gevonden voorwerpen kunnen op verzoek, tegen betaling van de verzendkosten, worden nagestuurd. Hoewel het hotel daarbij gebruik zal maken van een betrouwbare vervoerder, is het hotel is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke aflevering van de verzending. Gevonden voorwerpen die 3 maanden na afgifte bij de receptie niet zijn opgevraagd vervallen aan het hotel.

Evacuatiealarm

 • Wanneer het evacuatiealarm afgaat bent u verplicht om direct het hotel te verlaten. U neemt hiervoor het (nood)trappenhuis. Bij alarm is het gebruik van de lift niet toegestaan. Buiten het hotel begeeft u zich naar het daartoe aanwezen verzamelpunt en meldt u zich bij een personeelslid.

Opvolgen aanwijzingen personeel

 • U dient te allen tijde aanwijzingen van het hotel- of restaurantpersoneel op te volgen.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn in het gehele hotel niet toegestaan.

Niet aansprakelijk

 • Eigenaar, exploitant en andere representanten van zowel het hotel als restaurant zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal of vermissing van uw eigendommen. Dit met inbegrip van uw (geparkeerde) vervoersmiddel.

Controle en maatregelen

 • Zowel binnen als buiten het hotel zijn beveiligingscamera’s actief. Met uw bezoek stemt u in met het feit dat deze camera’s opnames maken en dat deze opnames enige tijd bewaard blijven. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen de bewaarde opnames bekeken worden en, waar nodig, aan derden worden getoond.
 • Bij een vermoeden van overtreding van deze Huisregels of bij een vermoeden van illegale en/of criminele activiteiten, is het hotel gerechtigd om onaangekondigd kamers te betreden.

Wanneer u zich niet aan de Huisregels houdt of illegale en/of criminele activiteiten ontplooit, kunt u de toegang tot het hotel en hotelgrondgebied worden ontzegd. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade en kunnen wij aangifte doen bij de politie.